Δομές δεδομένων
(Δομές δεδομένων )

Δομές δεδομένων εκτός απο τους Πίνακες (Στοίβες, Ουρές, Λιστες , Δένδρα, Γράφοι)