Δομές Δεδομένων (από 2019-2020)
(Δυναμικές Δομές Δεδομένων)

Στοίβες - Ουρές - Λίστες  - Δένδρα - Γράφοι